آرشیو ویدئویی پویش ملی بهره وری و مدیریت مصرف انرژی

انتقال تجارب و شبکه سازی بین شرکت کنندگان در پویش

مشاهده و دانلود ویدئو

محورهای نشست:

معرفی ظرفیت های شخصی و سازمانی
بیان و انتقال تجارب اعضا در حوزه الکتروموتورها
شبکه سازی بین اعضا

مدیریت مصرف برق از طریق ارتقاء سیستم های الکترو موتوری

مشاهده و دانلود ویدئو

با حضور :
آقای دکتر سهراب امینی
رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری مدیریت مصرف انرژی پژوهشگاه نیرو

محورهای نشست:
– اهمیت موتورهای الکتریکی در بخش های مختلف مصرف
– انواع فناوری موتورهای الکتریکی
– اهمیت موتورهای الکتریکی از دید آژانس بین المللی انرژی
– استانداردهای عمومی و استانداردهای انرژی موتورهای الکتریکی

بررسی نقش سیاست گذار و نقش شرکت های بزرگ در تولید، توسعه فناوری و تجاری سازی موتورهای پر بازده

مشاهده و دانلود ویدئو

باحضور مدیران از:

پژوهشگاه نیرو – بخش دولتی
شرکت نیان الکترونیک – بخش خصوصی

محورهای نشست:

– الزامات فنی و استانداردها
– نقش سیاست گذار در توسعه فناوری موتور های پر بازده و استفاده از ظرفیت های قانونی
– استفاده از ظرفیت های حمایتی صندوق نو آوری و شکوفایی
– نقش شرکتهای سازنده بویژه شرکتهای بزرگ در توسعه فناوری موتورهای پربازده

بررسی راه کارهای شکل گیری محصولات جدید در حوزه الکتروموتورهای الکتریکی

مشاهده و دانلود ویدئو

باحضور :
آقای دکتر سهراب امینی از پژوهشگاه نیرو
آقای دکتر سید رضا موسوی اقدم از دانشگاه محقق اردبیلی
آقای مهندس فرج زاده از شرکت موتوژن
آقای مهندس چراغی و خانم مهندس کریمی از شرکت الکتروژن

محورهای نشست:
– رویکرد های بخش سیاست گذاری برای استفاده از فناوری های جدیدتر و به روز در دنیا
– فناوری های جدید و قابل استفاده در موتورهای الکتریکی
– چالش های پیش رو از منظر طراحی و تولید محصولات با فناوری های روز دنیا