ثبت نام الکترونیکی

برای حضور در پویش ملی بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی با تمرکز بر الکتروموتورهای پرمصرفلطفا برای برنامه ریزی حضور خودتان در نشست‌ها و جلساتی که در طول پویش برگزار می‌شود، اطلاعات ذیل را تکمیل نمایید:

    با تکمیل و ثبت نهایی فرم ثبت نام و پس از دریافت ایمیل از دبیرخانه رویداد، از ارسال موفق فرم ثبت نام اولیه خود مطمئن شوید