[one_third]

[/one_third] [two_third]

۱. دوره مجازی تیم سازی و کار تیمی

هر جا که تفکر فردی بر همکاری و خرد جمعی حاکم شود، بدون تردید موجبات شکست یک استارتاپ، سازمان و شرکت را فراهم می آورد.
وجود تیم کاری منسجم بسیار مهم تر از خلق یک ایده برای هر استارتاپ یا سازمانی است!
به دلیل اهمیت موضوع تیم سازی و کار تیمی ، این دوره با هدف آموزش تیم سازی و کار تیمی با رویکرد تیم های استارتاپی و آشنایی با چالش های موجود در بین تیم ها و راه کارهای رفع این چالش ها بعنوان اولین دوره توانمند سازی در رویداد ملی استارتاپی “انرژی مهام” برای تیم های پذیرفته شده در مرحله اول برگزار می شود.

 

[/two_third]

 

[one_third]

[/one_third] [two_third]

۲. بوم ناب ابزاری برای مدل‌سازی استارتاپ‌ها

بوم مدل کسب و کار ( BMC ) و همچنین طرح کسب و کار (Business Plan) ابزارهایی برای مدل سازی کسب و کار هستند که تهیه و تکمیل آنها نیازمند صرف زمان نسبتا طولانی می باشد.
نوع دیگری از ابزارهای سنجیدن ایده و پروراندن آن در جهت مدل سازی کسب و کار ، بوم ناب است که در مقایسه با بوم مدل کسب و کار و طرح کسب و کار بسیار سریع تر بوده و به طور اختصاصی برای کارآفرین ها در شروع یک فعالیت استارتاپی و کسب و کار نوپا طراحی شده است.

بوم ناب اقتباس ” اش موریا ” از بوم مدل کسب و کار ” الکساندر استروالدر ” است که آن را ارائه داده است.
آشنایی تیم های استارتاپی با این مدل و نحوه استفاده از آن گامی در جهت پرورش ایده ها و مدل سازی کسب و کار شان می باشد.

[/two_third]
[one_third]

[/one_third] [two_third]

۳. تحلیل ساختار هزینه‌ها و جریان‌های درآمد طرح‌های استارتاپی

ساختار هزینه ها ، نسبت های مختلف هزینه های ثابت یا متغیر انجام شده توسط یک کسب و کار است،حتی نمونه هایی در مقیاس کوچک .
جریان درآمدی شما منابع درآمدی است که کسب و کار شما را حفظ می‌کند. به عبارت دیگر ، چگونگی کسب درآمد است از آنچه به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهید.
یک طرح می تواند از منظر ارزیابی مالی توجیه پذیر باشد و از منظر ارزیابی اقتصادی توجیه پذیر نباشد و برعکس؛ یا می تواند از هر دو منظر توجیه پذیر باشد و برعکس.

در این دوره ضمن بیان مفاهیم ، با بررسی دو مورد کاوی فرضی به بیان موضوع پرداخته شده است

 

[/two_third]
[one_third]

[/one_third] [two_third]

۴. نحوه ارائه یک استارتاپ برای سرمایه‌گذاران

آقای جاوید نوبخت – دکترای مهندسی صنایع

منتور تجاری سازی و مشاور شرکتهای دانش بنیان
عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی و راه اندازی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس منطقه ۳ مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی

[/two_third]