فرم پذیرش استارتاپ‌های حوزه انرژی و آب

تیم‌ها ی استارتاپ ی که تمایل به عضویت و بهره‌مندی از خدمات برنامه پیش شتاب دهی و شتابدهی را دارند طرح خود را از طریق فرم زیر بارگذاری کرده و اطلاعات اولیه  از قبیل اطلاعات تماس، معرفی تیم و ایده، تجربیات کاری، شرح مختصر ایده و طرح و را جهت بررسی و ارزیابی اولیه ارائه می‌دهند.

 

فرم پذیرش تیم‌های استارتاپی در رویداد ملی انرژی مهام

این فرم را جهت ورود تیم‌های استارتاپی به فاز ارزیابی برای شرکت در برنامه شتابدهی تکمیل نمایید:

 

    با تکمیل و ثبت نهایی فرم و پس از دریافت ایمیل از دبیرخانه رویداد، از ارسال فرم ایده خود مطمئن شوید