شتاب ‌دهنده مهام توس آمادگی دارد تا استارتاپ ها و فناوران با ویژگی های زیر در حوزه فعالیت های شتاب دهنده  را در فرآیند جذب سرمایه‌گذار همراهی نماید:
استارتاپ های  mid stage, late stage
کسب و کارهای فناور
شرکت‌های نوپای خلاق و دانش‌بنیان
برای حضور در فرآیند گزینش استارتاپ ها جهت معرفی به سرمایه گذار فرم ثبت نام و درخواست پذیرش را تکمیل نمایید.

لینک فرم ثبت نام و درخواست پذیرش