فرم ثبت نام و درخواست پذیرش


برای ثبت نام و پذیرش استارتاپ‌های حوزه انرژی و آب اینجا کلیک کنید.

پس از ارسال درخواست ورود به مرکز شتابدهی مهام ، پروفایل شما توسط بخش های مختلف مهام، بررسی می شود.

فرآیند پیش شتاب دهی و شتاب دهی به صورت زیر خواهد بود:

 

بررسی درخواست

درخواست مورد نظر، بر اساس معیارهای زیر توسط تیم ارزیابی شتاب دهی مهام توس بررسی می گردد:
۱- ایده
۲- تیم
۳- فاکتورهای مالی
۴- نتایج حاصل از تست بازار
۵- مزیت رقابتی و اعتبارسنجی فنی
در صورت تایید، جلسه مصاحبه اولیه طی تماسی تلفنی تنظیم می شود.

جلسه مصاحبه اولیه

جلسه مصاحبه اولیه با حضور کلیه اعضای تیم برگزار خواهد شد و وضعیت تیم مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت. در صورت موفقیت تیم متقاضی در این مرحله، فرآیند ادامه یافته و در غیر این صورت، ادامه فرآیند منتفی خواهد بود.

عقد قرارداد NDA

پس از قبولی تیم در جلسه مصاحبه اولیه، جلسه داوری نهایی هماهنگ می شود. قبل از جلسه داوری نهایی، پیمان نامه عدم افشا با تیم متقاضی منعقد می شود؛ چرا که نیاز است تا آنها اطلاعات بیشتر و عمیق تری را درباره مباحث فنی و مالی خود در اختیار تیم ارزیابی شتاب دهنده قرار دهند.

جلسه داوری نهایی

دراین جلسه، هیئت داورانی متشکل از مدیرعامل و مدیر اجرایی شتاب دهنده و همچنین حداقل یک داور تخصصی در حوزه کسب و کار تیم مذکور در جلسه حضور خواهند داشت.

غربالگری

در صورتی که در جلسه داوری نهایی، تیم متقاضی مورد تایید هیئت داوران قرار گیرد، تیم موظف است مستندات بیشتری شامل Cash Flow و Term Sheet خود را در اختیار داوران مجموعه قرار دهد. در این مرحله، یکی از داوران از محل کار تیم مورد نظر بازدید به عمل خواهد آورد. پس از دو هفته، هیئت داوری نتیجه حاصل از بررسی خود را در اختیار تیم قرار می دهد.

عقد قرارداد

درصورتیکه تیم مورد نظر مورد تایید قرارگرفت و حداقل امتیاز لازم را دریافت کرد، قرارداد همکاری جهت جذب سرمایه گذار با وی منعقد می شود. پس از عقد قرارداد، شتاب دهنده طرح را با شبکه سرمایه گذاران خود مطرح کرده و در کلیه جلسات مربوط به جذب سرمایه گذار در کنار تیم خواهد بود.

خدمات جانبی

در صورتی که علاوه بر جذب سرمایه گذار، تیم به موارد زیر نیاز داشته باشد، شتاب دهنده مهام توس آمادگی دارد تا خدمات جانبی زیر را به تیم ارائه نماید:
۱- تدوین مستندات مالی
۲- انجام مطالعات بازار
۳- ساخت فایل ارائه جلسات سرمایه گذاری
۴- جلسات مشاوره
۵- تدوین Term Sheet
۶- همکاری در فروش و تجاری سازی محصول

 

 

در صورت داشتن تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به دوره شتاب دهی دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های مرتبط ، ذخیره می شود و در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شوید.

جهت درخواست ورود به مرکز شتاب دهی  فرم زیر را پر کنید.