شتاب دهنده مهام توس از استارتاپ های حوزه صنعت خودرو سازی مانند پلتفرم توسعه دهنده نرم افزار های خودرویی ، خدمات پس از فروش ، بهینه سازی مصرف سوخت حمایت می کند.

در برنامه صنعت خودروسازی ، مهام توس شما به بزرگترین شرکت های فعال این حوزه وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

شرایط پذیرش و انتظارات مهام توس از استارتاپ های حوزه صنعت خودرو سازی

تیم کامل و تمام وقت
محصول اولیه
اندازه بازار قابل قبول