حوزه صنعت برق و انرژی

شتاب دهنده مهام توس از استارتاپ های حوزه صنعت برق و انرژی مانند بهینه سازی مصرف برق و انرژی ، مدیریت مصرف انرژی حمایت می کند.

در برنامه حوزه صنعت برق و انرژی مهام توس شما به بزرگترین شرکت های فعال این حوزه وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

 

حوزه صنعت خودروسازی

شتاب دهنده مهام توس از استارتاپ های حوزه صنعت خودرو سازی مانند پلتفرم توسعه دهنده نرم افزار های خودرویی  ، خدمات پس از فروش ، بهینه سازی مصرف سوخت حمایت می کند.

در برنامه صنعت خودروسازی  ، مهام توس شما به بزرگترین شرکت های فعال این حوزه وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

حوزه خدمات

شتاب دهنده مهام توس از استارتاپ های حوزه خدمات مانند خدمات خانگی،  تولیدمحتوا و خدمات IT حمایت می کند.

در برنامه خدمات مهام توس شما میتوانید خدمات شتاب دهی دریافت کنید.

 

برای اطلاع از شرایط پذیرش و انتظارات مهام توس از استارتاپ های متقاضی دوره های پیش شتاب و شتاب دهی اینجا کلیک کنید.

برای ثبت نام و درخواست پذیرش استارتاپ خود اینجا کلیک کنید.